How to create blacklists Print

  • 12000

SpamAssassin inschakelen:
• Klikt u op de knop SpamAssassin inschakelen op de hoofd pagina van het SpamAssassin programma.

Automatisch verwijderen van spam

Deze functie zorgt ervoor dat berichten die voldoen aan of de score overschrijden automatisch worden verwijderd. U activeert deze functie door te klikken op de knop Auto-Verwijder Spam onder de kop van filters.

Klik op de knop Uitschakelen Auto-Verwijder Spam om deze functie uit te schakelen.

Notitie: Als u deze functie inschakelt, kan een e-mail bericht dat geen spam is maar welke wel voldoet aan de gedefinieerde score verloren gaan. Zorg ervoor dat SpamAssassin correct is geconfigureerd voor uw account voordat u deze functie inschakeld.

De Spam Box inschakelen

De Spam Box inschakelen, maakt een extra map met de naam spam aan, waar ongewenste e-mail naar toe word verzonden. Dit is handig om een e-mailbericht te behouden welke ten onrechte is gefilterd door SpamAssassin. Het is raadzaam dat u deze functie inschakelt.

Deze functie wordt ook geleverd met een "Spam Box Leeg Maken" functie waarmee de berichten in het vak spam worden verwijderd.

Het is mogelijk om de Spam Box uit te schakelen door naar de pagina van SpamAssassin terug te keren en te klikken op Spam Box uitschakelen.

Waarschuwing: als u uw e-mailberichten via een POP3- client controleert, moet u uw spambox bezoeken en leegmaken met behulp van de gebruikersnaam: uwadres@voorbeeld.com/spam en het wachtwoord voor uw e-mail account. Als u dat niet doet, kan spam zich ophopen in het vak spam en ertoe leiden dat uw e-mailadres account quotum bereikt wordt.
• Alleen de Spam Box kan worden geopend met de bovenstaande adres notatie, geen van de andere mappen op uw account zijn op deze manier toegankelijk.
• Hoewel dit niet een kwestie is voor IMAP- en webmail gebruikers, moeten alle gebruikers regelmatig de spambox controleren en ongewenste e-mail verwijderen.
• Als u niet zeker weet of u POP3 of IMAP gebruikt om e-mail te ontvangen, kunt u deze informatie waarschijnlijk vinden op het voorkeuren scherm van uw e-mailtoepassing.

SpamAssassin configureren
Wanneer u klikt op SpamAssassin configureren, kunt u e-mailadressen die automatisch moeten worden gefilterd door het adres te typen in het vak blacklist_from. Een "witte" lijst kan worden gemaakt op dezelfde manier aan de bovenkant van de pagina. Het is ook mogelijk om scores op te geven voor elke specifieke test die SpamAssassin gebruikt.

Instellen van de vereiste spam score

SpamAssassin onderzoekt elke e-mailbericht voor kenmerken van spam en vervolgens wordt een algemene score toegewezen. Voer de score in die nodig is voor wanneer een bericht als spam wordt beschouwd.

5.0 is de standaard instelling en is een agressieve. Het zou geschikt zijn voor één gebruiker, maar een ISP moet een meer conservatieve waarde instellen (8.0 of 10.0).

Adressen toevoegen aan de zwarte lijst

Voer adressen in die in het verleden vaak toegestaan zijn door het spam filter, maar van wie u geen e-mail wenst te ontvangen.

U mag gebruiken * als een jokerteken voor meerdere tekens, of ? als één teken jokerteken.
• gebruiker@voorbeeld.com— Zet dit ene e-mailadres op de zwarte lijst.
• *@voorbeeld.com— Zet alle adressen van voorbeeld. com op de zwarte lijst.
• ? ser@voorbeeld.com— Bijvoorbeeld User@example.com zou op de zwarte lijst worden geplaatst, maar AUser@example.com zou niet op de zwarte lijst worden geplaatst.

Instellen van de afzonderlijke test score

U kunt SpamAssassin exact aanpassen naar uw server door scores toe te wijzen aan afzonderlijke tests. SpamAssassin gebruikt honderden tests worden, raadpleegt u de documentatie van SpamAssassin op http://spamassassin.apache.org/tests.html voor meer informatie. U moet weten welke versie van SpamAssassin op uw server wordt uitgevoerd. Als u wilt controleren welke versie van SpamAssassin op uw server geinstalleerd is, dient u de volgende code regel uit te voeren op uw server:

# Perl - MMail::SpamAssassin e "$ Mail::SpamAssassin afdrukken:: VERSION."\n";'

U kunt afzonderlijke test scores invoeren in de volgende notatie: 
• "score" "TEST_NAME", "1 tot 4 positieve of negatieve getallen"

U kunt bijvoorbeeld invoeren:
• score INVALID_DATE 3.2 3.3 2.5 2.1

In dit voorbeeld wordt de score ingesteld die SpamAssassin aan een bericht met een ongeldige datum in de koptekst.

Opmerking: 
• Als slechts één nummer is vermeld, wordt altijd dat punt gebruikt voor de test.
• Een score op 0 instellen, zorgt ervoor dat de test wordt uitgeschakeld.

In het bovenstaande voorbeeld is 3.2 de eerste score, 3.3 is de tweede, 2.5 is het derde en 2.1 is het vierde. Als u vier getallen invoert, dan is de score die wordt gebruikt afhankelijk van of Bayes en netwerk tests in uw installatie van SpamAssassin zijn ingeschakeld.
• De eerste score wordt gebruikt wanneer Bayes- en netwerk tests zijn uitgeschakeld.
• De tweede score wordt gebruikt wanneer Bayes zijn uitgeschakeld, maar netwerk tests zijn ingeschakeld.
• De derde score wordt gebruikt als Bayes zijn ingeschakeld en netwerk tests zijn uitgeschakeld.
• De vierde score wordt gebruikt als Bayes is ingeschakeld en netwerk tests zijn ingeschakeld.

Adressen toevoegen aan de witte lijst

Voer adressen in die in het verleden vaak geblokkeerd zijn door het spam filter, maar van wie u wel e-mail wenst te ontvangen.
U mag gebruiken * als een jokerteken voor meerdere tekens, of ? als één teken jokerteken.

• gebruiker@voorbeeld.com— Zet dit ene e-mailadres op de wittelijst.
• *@voorbeeld.com— Zet alle adressen van voorbeeld. com op de witte lijst.
• ? ser@voorbeeld.com— Bijvoorbeeld User@example.com zou op de witte lijst worden geplaatst, maar AUser@example.com zou niet op de witte lijst worden geplaatst.

Houd rekening met:
• Klik op Opslaan om de configuratie wijzigingen op te slaan.
• Een witte lijst adres is automatisch toegestaan om het filter te passeren.
• Een adres op de zwarte lijst, wordt automatisch door SpamAssassin gefilterd.
• U vindt meer informatie over het configureren van SpamAssassin op
http://spamassassin.apache.org/


Was this answer helpful?

« Back

Powered by WHMCompleteSolution